Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku w niedzielę nie handlową?

roniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, które mogą wpłynąć na nasze zdrow

Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku w niedzielę nie handlową? odbiór świetlówek białystok

Co dzieje się z tymi elektroodpadami


E-waste: globalny problem

Elektroodpady, nazywane również e-waste, to wszystkie zużyte lub uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, które mogą wpłynąć na nasze zdrow