Marketing internetowy związany z promowaniem uniwersyteckiej strony internetowej

pozycjonowanie świętochłowiceUniwersyteckie strony internetowe stały się podstawowym kanałem informacyjnym zarówno dla studentów, jak i dla nauczycieli akademickich. Jednocześnie wygląd konkretnej strony internetowej bardzo często decyduje o tym, czy potencjalny student zdecyduje się npozycjonowanie świętochłowice .