Problemy z sercem...

żą wagę poświęca się zagadnieniom związanym z profilaktyką oraz wczesnym wykrywaniem wad serca, prowadzi się wiele operacji, które by

Problemy z sercem... UKG serca cieszyn

Kardiologia w pojęciu holistycznym

Kardiologia jest działem medycyny, który zajmuje się chorobami układu krążenia. Za najważniejszy element tego układu uważa się serce. Współcześnie dużą wagę poświęca się zagadnieniom związanym z profilaktyką oraz wczesnym wykrywaniem wad serca, prowadzi się wiele operacji, które by